Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

onsdag 11. juni 2014

Aktiviteter høsten 2014


Alle møter er på torsdager og starter kl. 18:30 i Galleriet , Jessheim.

Om det er noen som har forslag til temaer på medlemsmøtene, så flytter vi rundt på ting.

 
August
 
 
16. august   
Lørdag - stand på Jessheimdagene.  Vi forsøker med en ”lett” info rundt Fotogruppa. Medlemskap, kontaktpersoner, osv.
 
September
 
4. september  
 
Medlemsmøte. Tema: ”Mitt sommerbilde”. 3 bilder. Vi  snakker litt rundt juleutstillingen som starter 30.nov. Fotogruppa må avklare vakter.
18. september
Medlemsmøte. Tema: Eva Hodneland. Raw-behandling, sort hvitt konvertering. Gode tips!
 
Oktober
 
 
2. oktober
Fotokveld m/Nils Thune. NB: Kl.18:00. ”Hva, hvordan og hvorfor.”
16. oktober
Medlemsmøte. Papirkveld. 3 bilder.
 
 November
 
 
 6. november
Medlemsmøte. Eva Hodneland, en liten presentasjon. Vi ser på bilder etter det. 3 bilder.
20. november 
Medlemsmøte. Innlevering av bilder til Juleutstillingen. Fotogruppa  må selv stå for registrering og forberedelse til utstillingen.
30. november
Åpning av Juleutstillingen på Galleriet. Varer frem til 14.desember. Publikumsbedømning! Publikum stemmer på det beste bilde.
 
Desember
 
4. desember 
Medlemsmøte. Høstens konkurranse. Vi plukker ut de fem beste bildene på juleutstillingen. 
18. desember 
Juleavslutning.Styremøter høsten 2014 i Galleriet, kl.19:00 – alle dager.


Torsdager:


-          12.august


-          11.september
-          09.oktober

-          13.november