Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

onsdag 11. juni 2014

Aktiviteter høsten 2014


Alle møter er på torsdager og starter kl. 18:30 i Galleriet , Jessheim.

Om det er noen som har forslag til temaer på medlemsmøtene, så flytter vi rundt på ting.

 
August
 
 
16. august   
Lørdag - stand på Jessheimdagene.  Vi forsøker med en ”lett” info rundt Fotogruppa. Medlemskap, kontaktpersoner, osv.
 
September
 
4. september  
 
Medlemsmøte. Tema: ”Mitt sommerbilde”. 3 bilder. Vi  snakker litt rundt juleutstillingen som starter 30.nov. Fotogruppa må avklare vakter.
18. september
Medlemsmøte. Tema: Eva Hodneland. Raw-behandling, sort hvitt konvertering. Gode tips!
 
Oktober
 
 
2. oktober
Fotokveld m/Nils Thune. NB: Kl.18:00. ”Hva, hvordan og hvorfor.”
16. oktober
Medlemsmøte. Papirkveld. 3 bilder.
 
 November
 
 
 6. november
Medlemsmøte. Eva Hodneland, en liten presentasjon. Vi ser på bilder etter det. 3 bilder.
20. november 
Medlemsmøte. Innlevering av bilder til Juleutstillingen. Fotogruppa  må selv stå for registrering og forberedelse til utstillingen.
30. november
Åpning av Juleutstillingen på Galleriet. Varer frem til 14.desember. Publikumsbedømning! Publikum stemmer på det beste bilde.
 
Desember
 
4. desember 
Medlemsmøte. Høstens konkurranse. Vi plukker ut de fem beste bildene på juleutstillingen. 
18. desember 
Juleavslutning.Styremøter høsten 2014 i Galleriet, kl.19:00 – alle dager.


Torsdager:


-          12.august


-          11.september
-          09.oktober

-          13.november

 

torsdag 10. april 2014

OPPDATERT AKTIVITETSPLAN VÅREN 2014


April
 
10. april
Vi ser på bilder fra turen til Skjærhalden. For de som ikke har vært på tur, ta med bilder vi kan vise frem og diskutere. Maks 3 bilder.
24.april
Medlemsmøte. Vi ser på portretter. Maks 3 bilder
 
 
Mai
 
6. mai
Frist for innsending av bidrag til konkurransen er 6. mai. Bildene sendes til: ukfotogruppa@gmail.com 
8. mai
Medlemsmøte. Konkurransen ”Vinterbilde”. Beste bilde? Vi bedømmer selv.
10. mai
Tur til Ekeberg i Oslo
22. mai
Oslokveld. Kamera pluss en pils.
 
 
Juni
 
5. juni
Medlemsmøte. Bilder fra Oslo.
12. juni
God sommer og pils/vin til folket. (Grille!!)

onsdag 1. januar 2014

AKTIVITETER VÅREN 2014


Januar
 
8. januar
Stilleben i samarbeid med Malegruppa. Kursleder er Elena Olsen. Nærmere informasjon om kvelden kommer senere.
16. januar
Årsmøte i Fotogruppa.
 
 
Februar
 
6. februar
Ekstern fotograf. Vi avklarer med naturfotograf Roger Brendhaugen. Vi tar inngangsbillett denne kvelden.
27. februar
Temakveld sammen med Nes Kameraklubb på Galleriet. Tema avklares.
 
 
Mars
 
08.–23. mars  
Utstilling i Galleriet sammen med Maleklubben.
13. mars
Vi ser på bilder fra medlemmene. Papir – 2 bilder fra hver.
27. mars
Workshop. Tema??
30. mars
Helgetur til Skjærhalden. Sammen med Nes Kameraklubb og Eidsvoll.
 
 
April
 
10. april
Vi ser på bilder fra Skjærhalden. Sammen med Nes Kameraklubb. Kveldens bilde premiert med vinflaske!
24.april
Medlemsmøte. Tema kommer senere.
 
 
Mai
 
3. mai
Tur til Bohuslän. Endelig sted avklares sammen.
8. mai
Medlemsmøte.  Tema kommer senere.
22. mai
Oslokveld. Kamera pluss en pils.
 
 
Juni
 
5. juni
Medlemsmøte. Forsøker å invitere en ekstern fotograf.
12. juni
God sommer og pils/vin til folket. (Grille!!)
 
 
 
Styremøter våren 2014 i Galleriet, tirsdager kl.18:30:
7. januar
4. mars
13. mai