Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

søndag 26. februar 2012

Medlemsmøte torsdag 1. mars

Vi minner om medlemsmøte torsdag 1. mars kl. 18:30.

Denne kvelden er temaet for egne bilder "Fritt motiv", så for en gangs skyld slipper dere å tenke på om bildene dere tar med passer til oppgaven!

Ta med bilder både på minnepinner og papir. Årsmøtet ga forsiktig uttrykk for at det kanskje var for mange møter i fotogruppa i løpet av en måned. Vi gjør derfor et forsøk med å kutte ut papirkvelden i en periode. Det betyr ikke at vi legger mindre vekt på papirbilder, men vi vil oppfordre til å ta med papirbilder på medlemsmøtene den første torsdagen i måneden.

Program våren 2012


Vi tar forbehold om evt. endringer av programmet. Informasjon om dette vil i så fall komme på mail.

Mars
1. mars – Medlemsmøte – Fritt valg av tema for egne bilder
15. mars – Styremøte
22. mars – Internkurs Photoshop CS, avansert – Workshop

April
12. april – Medlemsmøte – Tema for egne bilder: Geometri
19. april – Kurskveld – Evt. inndeling i temagrupper som jobber sammen om små prosjekter som vises for medlemmene på et senere møte.
26. april – Styremøte

Mai
3. mai – Medlemsmøte – Tema for egne bilder: Portrett (i videste forstand)
Søndag 13. mai – Ut på tur! Tid og sted kommer senere
24. mai – Styremøte

Juni
7. juni – Medlemsmøte – Fotokveld ute
Onsdag 13. juni – Styremøte
14. juni – Sommeravslutning – Tid, sted og opplegg kommer senere.

Andre viktige datoer
2. – 4. mars – Fotomesse på Lillestrøm (http://www.fotomessen.com/)
10. mars – Frist for innlevering av bilder til utstilling på Gjestad
16. mars – Utstilling på Gjestad
1. Mai – Frist for innlevering av bilder til utstilling på Rica

Fordeling av styreverv


Styret har nå hatt sitt første møte. Fordelingen av verv ble følgende:

Terje Svendsen - Leder
Eva Hodneland – Sekretær og mailansvarlig
Dagfinn Møller – Kasserer og ansvarlig for bloggen
Daniel H. Holm – Opplæring
Martin  Naverud Furuseth – Styremedlem

.

søndag 12. februar 2012

Nytt styre i fotogruppa

Det nye styret i fotogruppa består av:
Eva Hodneland
Dagfinn Møller
Terje Svendsen
Martin Naverud Furuseth
Daniel Haskel Holm

Styret vil konstituere seg på første styremøte torsdag 16. februar.

Det nye styret takker Kai for inspirerende ledelse av fotogruppa. Han har vist masse humør og pågangsmot! Han fortjener en pause nå, men vi ser ikke bort fra at han kommer sterkere tilbake. I mellomtiden håper vi at han får god tid til å fotografere.

Stativkveld