Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

tirsdag 25. august 2009

Møte i Fotogruppa 3. september

Møtene i september og oktober vil bli brukt til å forberede vår store utstilling i Galleri Jessheim i november.
Målet er å ha 150 - 200 bilder som kan fylle veggene i galleriet. Medlemmene oppfordres derfor til å ha med aktuelle bilder til denne utstillingen. Møtene vil bli brukt til å gi tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk og oppmuntring slik at vi sammen kan lage en flott utstilling som viser bredden i våre interesser og motivområder.
Det vil være flott dersom flere medlemmer kunne ta med bærbare maskiner med redigeringsprogram, slik at vi eventuelt kan gi praktiske råd og veiledning når det gjelder å etterbehandle bilder slik at de kan kopieres på papir av ulik type og størrelse.
Oppfordringen blir derfor: Ta med bilder på papir eller på minnepinne!

Øystein og undertegnede har har begynt å lage et opplegg for kursing i fotografisk teknikk og digital etterbehandling. Vi legger opp til samlinger i Galleri Jessheim på torsdager når vi ikke har medlemsmøter. Premissene ser foreløpig slik ut:
- Kurskveldene blir formelle ved at det utarbeides kursmateriell og at det føres oversikt over oppmøte.
- De kursdeltakere som ønsker å kjøpe PhotoShop CS til redusert pris via NSFF må være betalende medlemmer i forbundet, og gjennomgå hele kurset.
- Kursene vil ta utgangspunkt i bruk av PhotoShop CS, men legges opp slik at kursdeltakerne kan ha andre editeringsprogram installert på egen maskin. (eks. GIMP eller Paint.Net som lovlig kan lastes ned gratis fra nettet, eller en versjon av PhotoShop Elements)
Nærmere informasjon vil bli gitt på medlemsmøtet.

tirsdag 4. august 2009

Første møte etter sommerferien - 13. august

Noen ferierer ennå, og vi satser på at første medlemsmøte denne høsten avholdes i Galleri Jessheim kl. 19.00 torsdag den 13. august.
Kveldens tema er "Spor av the Beatles". For øvrig må vi begynne å forberede vår utstilling i november.