Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

søndag 23. januar 2011

Minner om "Papirkveld" førstkommende torsdag 19.00 - 21.00 - uformell tilbakemelding på hverandres nye eller gamle papirbilder.

Årsmøtet avholdes torsdag 3. februar med denne dagsorden:
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsberetning (muntlig)
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag (Styret er i ferd med å utarbeide et forslag som vil bli sendt medlemmene på mail)
  5. Valg: Leder er ikke på valg. Monica (ikke på valg) har sagt ja til å fortsette som kasserer. Eva har sagt ja til å fortsette som sekretær/mailansvarlig. I tillegg har styret forespurt Stein Westengen om å bli styremedlem/kursansvarlig og Dominic Knach som styremedlem/galleriansvarlig. Begge har sagt seg villige til å ta på seg disse vervene.
Velkommen til årsmøte!

søndag 9. januar 2011

Tema for februarmøtet

Oppgaven medlemmene oppfordres til å jobbe med til februarmøtet er "High Key". Histogrammet til bildet vil da se omtrent slik ut:Ellers minner vi om internt kurs torsdag 13. januar da Øystein Lystad vil gi en innføring i bruk av brushes i PhotoShop.