Fotogruppa på flickr

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa - View this group's most interesting photos on Flickriver

søndag 21. januar 2007

Ullensaker Kunstforening - Fotogruppa


Formål: Fotogruppa ble startet 1.juni 2006, og er en del av Ullensaker Kunstforening. Fotogruppas formål er å gjøre hverandre til bedre fotografer gjennom konstruktiv analyse og kritikk av egne og andres bilder. Aktuelle aktiviteter er faste møter der medlemmene viser egne bilder for kommentering, felles fotoutflukter, invitasjon av fotogjester, og deltakelse i kunstforeningens utstillinger og arrangementer. Fotografer med digitale/analoge kameraer er velkommen som medlemmer.

På medlemsmøtet i januar ble Stein Westengens bilde "Tre", tatt på veien mot Kløfta, valgt til å representere Ullensaker kunstforenings fotogruppe ved at det ble utstilt i Kløfta bibliotek i februar.

Fra / From Ullensaker